نمایندگی سی پنل

نمایندگی سی پنل 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • 10 تعداد اکانت های اف تی پی
 • 10 تعداد ایمیل
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 3 تعداد زیر دامنه
 • whm کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس سیستم عامل
نمایندگی سی پنل 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • 20 تعداد اکانت های اف تی پی
 • 15 تعداد ایمیل
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 تعداد دیتابیس
 • 6 تعداد زیر دامنه
 • whm کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس سیستم عامل
نمایندگی سی پنل 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد اکانت های اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • whm کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس سیستم عامل
نمایندگی سی پنل نامحدود
 • نامحدود فضا
 • نامحدود تعداد اکانت های اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • whm کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس سیستم عامل